Ako sa ľahko učiť dejepis

Jeden z najťažších predmetov na vyučovaní je práve dejepis. Vďaka veľkému obnosu informácií ako sú miesta, mená osôb a dátumy robí viacerým deťom v škole alebo dospelým problém. Pre deti a niektorých dospelých je učenie dejepisu nočná mora. Je to ale škoda pretože história je nesmierne zaujímavá a poučná. Ako si ale uľahčiť učenie obrovského množstva mien, dátumov a miest? Jednou z naozaj funkčných pomôcok pri učení dejepisu sú myšlienkové mapy. Možno ste už o nich počuli a možno nie. V lepšom prípade ich už poznáte a pri učení používate pravidelne. Zoznámte sa teda s učením pre tých, ktorý sa neradi zdržujú monotónnym opakovaním pre nich stále cudzieho textu.

Majte učenie v malíčku

Aj vzdelávanie môže byť zábava. Miesto ubíjajúcej nudy sa ponoríte do príbehov histórie, ktoré zaujmú. Opäť hrá hlavnú rolu papier a pero, farebné perá alebo ceruzky. Stred papiera bude tvoriť obrázok alebo názov hlavnej témy. Rozvetvenie príbehu alebo historickej udalosti sa nesie v znamení otázok Kto? Čo? Kde? Kedy? Prečo? Aký bol výsledok? Je to celkom jednoduché. Vytvoríte si takto bublinky, ktoré si ponesú svoje ďalšie rozvetvenia. Na konci sa náš papier bude podobať na ozajstnú mapu. Miesto kontinentov a pohorí ale bude zobrazovať mapu myšlienok. Nebojte sa pre každú z hlavných tém používať rôzne farby alebo zvýraznenia. Očný vnem je rovnako dôležitý ako počúvanie.

Dejepis si určite obľúbite

Pre niekoho bude vhodné doplniť si text aj o obrázky. Mozog si tak vytvorí sieť informácií, ktorý dokáže jednoducho spracovať a v budúcnosti nebude mať problém, podľa hlavnej témy alebo tých vedľajších, ktoré na ňu nadväzujú nájsť rýchlo a jednoducho práve tú informáciu, ktorú potrebujeme. Vytvoriť si myšlienkovú mapu nie je nič ťažké a dokážu to tak deti na základných školách ako študenti stredných a vysokých škôl, ktorý kúzlo tohto jednoduchého vzdelávania už objavili. Testy z dejepisu nebudú strašiakom ale príležitosťou ukázať, čo sa v nich skrýva a dať im možnosť excelovať. Škola predsa nie je miestom mučenia a nudného memorovania ale miestom, kde deti spoznávajú úžasné zákutia histórie, krásy sveta z geografie, či nové zistenia z iných rovnako zaujímavých predmetov.