Učenie zábavou

Učebnice, knihy, školská trieda a pravidelné učenie. Mnohých žiakov základnej školy táto predstava vôbec neláka. Sú zo školy zničení. Veľa učenia a málo voľného času im bráni, aby si užívali život. Neustále vaše deti musíte nútiť k domácich úlohám? Kým ich spravia, prejde aj celá večnosť? Je to úloha rodiča. Len vy musíte nejako hravou formou zabaviť dieťa a vysvetliť mu dané učivo, ktoré nerozumie. Vysvetlite mu, že vzdelanie je v živote veľmi potrebné a bez neho nebudú znamenať nič. Niektorí žiaci na základnej škole sa veľmi radi učia a pripravujú na ďalšiu hodinu. Mnohí si domáce úlohy urobia už priamo v školskej družine.

kniha

Deti tam trávia veľa času a majú priestor na to, aby si práve domáce úlohy spravili. Doma majú už potom čas na venovanie sa iným činnostiam. No, tie deti, ktoré nenavštevujú školskú družinu, si domáce úlohy musia robiť doma. Ak im to trvá veľmi dlho, tak im veľa času na ich obľúbené činnosti neostáva. Deti potrebujú veľmi často pomôcť s domácimi úlohami. Niektoré nevedia porozumieť zadaniu v domácej úlohe. No, keď im to preložíte do ľahšieho, už je im to jasné a vedia urobiť domácu úlohu. Mnohým rodičom sa zadania v jednotlivých cvičeniach zdajú priťažké, aby to mali zvládnuť deti. Pracovné učebnice sú vyhotovené veľmi zvláštnym spôsobom. Neviem, kto ich vymýšľal, ale sú veľmi zle napísané, aby im porozumelo malé dieťa.

knižnica

Mnohé deti baví všeličo počítať, alebo aj písať, či dokonca čítať. Čítanie je veľmi prospešné práve pre malé deti. Učia sa tak rôzne slová, ktorým porozumejú jedine z knižky. Slovná zásoba sa im rozširuje a sú omnoho múdrejšími, ako tie deti, ktoré doma nečítajú. Čítanie je radosť, pokiaľ si vyberiete knižku, ktorá vás naplno zaujíma a máte z nej potešenie. Úlohou každého rodiča je dodať svojim deťom dostatok energie práve na učenie. Učenie by malo byť pre ne zábavou a nie povinnosťou. Učte sa so svojimi deťmi hravo a zábavne. Je na to mnoho spôsobov a možností.