Predaj ready made spoločností

Chcete rozbehnúť svoj podnikateľský plán, ale brzdí vás predstava, že by ste museli obetovať veľa času a úsilia do založenia novej firmy? Tak aj v takomto prípade existuje alternatívne riešenie, sro na predaj a pred založené ready made spoločnosti, ktoré čakajú na svojich záujemcov. Najčastejšie majú formu spoločností s ručením obmedzeným.

  • Teda nemusíte od základov zakladať novú firmu, ale môžete si už nejakú založenú kúpiť.

Podnikateľ, voľba, ísť

Ready made s.r.o. sú novozaložené firmy, ktoré vznikli preto, aby sa následne predávali možným záujemcom. Sú pripravené na okamžitý prevod obchodného podielu s tým, že sú už úspešne zapísané v Obchodnom registri a mnohé z nich sú tiež registrované u správcu dane z príjmov. Vznikli len nedávno a reálne sa s nimi žiadna podnikateľská činnosť ešte nevykonávala, firma akurát prešla potrebným zápisom do OR SR (a na daňový úrad) a pri jej založení bolo splatené základné imanie vo výške 5 000 eur. K predmetu podnikania majú tiež zapísaných niekoľko všeobecných živnostenských opatrení.

  • Sú dokonale pripravené pre podnikateľa, ktorý má o nej záujem a následne s ňou chce začať v čo najkratšom období rozbehnúť svoj podnikateľský plán.

Človek pri notebooku

Prečo sa ready made s.r.o. predávajú?

Dôvodom v takomto prípade nie je ich neúspešná podnikateľská činnosť a to, že by sa ich chcel majiteľ zbaviť. Ako už totiž odznelo, tieto spoločnosti za sebou reálnu obchodnú činnosť nemajú a vytvorili sa preto, aby sa so ziskom predávali. Potenciálnou klientelou majú byť podnikatelia, ktorí potrebujú novú firmu a nemajú čas na to, aby sa zdržovali jej zakladaním.

Výhodou takýchto novozaložených firiem je potom aj fakt, že keďže nemajú za sebou podnikateľskú históriu, je len malá pravdepodobnosť, že by na nového majiteľa previedli nejaké nevybavené pohľadávky a záväzky z minulosti. Čo je napríklad riziko pri kúpe spoločností s dlhodobejšou históriou.