Dôležitosť a potreba účtovania

Ak ste sa rozhodli podnikať a tým vyplniť váš sen a predstavu o živote a rozhodli ste sa založiť spoločnosť, vedzte, že v tomto prípade potrebujete postupovať podľa istých pravidiel a stanov. S podnikaním sú spojené mnohé výhody ako aj nevýhody. Stávate sa pánom svojho času, pracujete vtedy, keď to uznáte za vhodné a potrebné, ale na druhej strane sa podnikanie stáva súčasťou vášho života, nesiete istú dávku zodpovednosti za všetko, čo urobíte a neurobíte a niekedy je náročné len tak vypnúť a nemyslieť na prácu, ktorá je vašou obživou, vašim podnikaním. S podnikaním sa spája plánovanie, ktoré zamestnáva vašu hlavu, vaše myslenie častokrát častejšie, ako by ste si na začiatku, keď do sveta podnikania vstupujete, vôbec pripustili. Nechceme vás odrádzať, práve naopak.

účtovné spisy

Spoločnosť pri založení otvára účtovné knihy, vytvára otváraciu súvahu práve ku dňu jej založenia. Práve účtovníctvo je jednou dôležitou a samostatnou kapitolou každého podnikania, kde sú zaznamenané pohyby všetkých finančných prostriedkov, či už nákladov alebo príjmov, ktoré vedú k následným ziskom alebo v niektorých prípadoch sa vyskytujúcim stratám. Podnikanie sa bezprostredne spája s komunikáciou s potenciálnymi zákazníkmi, s administratívnou činnosťou, ale svoje popredné zastúpenie pri správnom fungovaní podnikania, zohráva aj oblasť účtovníctva a daní.

účtovníctvo ako pohyb peňazí

Účtovanie založenia sro si vyžaduje znalosť zákonov a postupov v danej oblasti, ako aj dôslednosť a systémovosť. Otváracia súvaha obsahuje náležité údaje, kde patrí výška základného imania, splatené ako aj nesplatené vklady, rezervný fond a ďalšie nevyhnutné položky, ktoré sa vzťahujú na konkrétny typ podnikania. Pri otvorení účtovných kníh sa ako prvý používa začiatočný účet súvahový, kde takpovediac protistranu tvoria novootvorené účty majetku. Účtujte správne, podľa predpisov a zákonov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy v našej krajine. V prípade nejasností vám radi zodpovieme vaše otázky a vysvetlíme jednotlivé súvislosti v tejto oblasti.